• A
  • A
  • A
PL EN DE FR RU NG EN

Wyszukaj produkt

  • NA RECEPTĘ
  • BEZ RECEPTY

Serwisy
produktowe

Katalog produktów

Udział LEKAM w 8th Polish-German Symposium on Pharmaceutical Science 01 lipiec 2015

W dniach 29-30.05.2015 roku pracownicy Działu Badawczo-Rozwojowego P.F. LEK-AM Sp. z o.o. wzięli udział w 8th Polish-German Symposium on Pharmaceutical Science “Retrospects, insights and prospects”, które miało miejsce na Uniwersytecie Christiana Albrechts’a w Kilonii.

Podczas sympozjum prezentowane były wyniki badań prowadzonych w ramach projektu PARP "Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnego produktu leczniczego stosowanego w kardiologii"; Umowa nr UDA-POIG.01.04.00-14-034/10-00.

 

 

Zespół ekspertów z Działu Badawczo-Rozwojowego we współpracy z zespołem naukowców z Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu pod kierunkiem Prof. dr hab. n. farm. Janiny Lulek przygotował niezwykle interesujący poster przedstawiający wyniki prac analitycznych i technologicznych prowadzonych od 2012 roku. Poster cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno w kręgu naukowców z Uniwersytetu w Kilonii, jak również polskich uczonych, biorących udział w sympozjum. Wśród nich byli m.in. Prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Sznitowska (GUMed w Gdańsku), prof. dr hab. n. farm. Renata Jachowcz (Collegium Medicum UJ w Krakowie), Prof. Rainer Müller (Free University w Berlinie). Na uwagę zasługuje fakt, że prezentowane wyniki, jako jedne z niewielu dotyczyły efektu przeskalowania nowoczesnej technologii wytwarzania produktu leczniczego ze skali laboratoryjnej do skali przemysłowej.

Sympozjum było bardzo dobrą okazją do wymiany doświadczeń, wiedzy oraz poznania wielu niezwykle interesujących osób zaangażowanych w badania naukowe z dziedziny technologii postaci leku.
 

« powrót