• A
 • A
 • A
PL EN DE FR RU NG EN

Wyszukaj produkt

 • NA RECEPTĘ
 • BEZ RECEPTY

Serwisy
produktowe

Katalog produktów

 • Strona główna

Zgłoszenie działania niepożądanego

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. zbiera wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania swoich produktów leczniczych, rejestruje je i monitoruje. Postawa taka wynika z naszej troski o zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta oraz dbałości o zgodność naszego postępowania z odpowiednimi regulacjami prawa polskiego i europejskiego.

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie do nas każdego zaobserwowanego niepożądanego działania leku oraz każdej innej informacji o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego z portfolio LEK-AM:

 • listownie: wydrukuj formularz, wypełnij go i wyślij na adres: 
  Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 
  Aleja Jana Pawła II 80,  00-175 Warszawa 
  e-mail: pharmacovigilance@lekam.pl
 • faxem: wydrukuj formularz, wypełnij go i prześlij na numer:  
  +48 22 46 44 572
 

Pobierz formularz dla pacjenta

Pobierz formularz dla fachowych pracowników ochrony zdrowia

 

W przypadku wątpliwości dotyczących zgłaszania działań niepożądanych, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 46 44 570