• A
  • A
  • A
PL EN DE FR RU NG EN

Wyszukaj produkt

  • NA RECEPTĘ
  • BEZ RECEPTY

Serwisy
produktowe

Katalog produktów

Staże i praktyki

Wierząc, że kluczem do sukcesu jest dzielenie się wiedzą, oferujemy ambitnym Studentom programy staży i praktyk.

Programy stażowe trwają od kilku tygodni do 3 / 6 miesięcy. Kierowane są do studentów IV i V roku studiów oraz absolwentów uczelni wyższych, W czasie trwania programu Stażyści mają możliwość samodzielnego prowadzenia wybranych projektów i aktywnego uczestniczenia w pracach wybranego działu.