Projekty dofinansowane

Projekty dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

W ramach Konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Państwa na realizację dwóch projektów badawczych.

1. Opracowanie nowego produktu leczniczego złożonego do stosowania w terapii cukrzycy typu 2

Celem Projektu jest opracowanie złożonego produktu leczniczego do stosowania w leczeniu cukrzycy typ 2, wraz z technologią wytwarzania. W ramach działań projektowych zostaną przeprowadzone prace badawcze w dwóch obszarach – opracowania składu złożonego produktu leczniczego oraz opracowanie technologii jego produkcji. 
Projekt składa się z ośmiu zadań obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe. 

wartość całkowita projektu: 17 058 912,90 zł
wartość dofinansowania: 9 883 228,75 zł 

2. Opracowanie dwuskładnikowego produktu leczniczego stosowanego w terapii przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)

Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie nowego leku generycznego do stosowania w terapii przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), wraz z technologią jego wytwarzania. W ramach Projektu zostaną przeprowadzone prace badawcze w dwóch obszarach – opracowania produktu leczniczego stanowiącego lek generyczny oraz opracowania jego technologii produkcji. 
Projekt składa się z zadań obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. 

wartość całkowita projektu: 5 157 810,47 zł
wartość dofinansowania: 3 015 350,67 zł

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania z Agencji Badań Medycznych, zwracamy się do Państwa z ponowną prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 15.07.2024 r. ofert na przeprowadzenie walidacji metody badania techniką ramanowską określającej zawartość formy amorficznej oraz określenie/potwierdzenie formy krystalicznej substancji aktywnych, t.j. maleinianu indakaterolu oraz bromku glikopironiowego w inhalacyjnym produkcie leczniczym zawierającym obie te substancje czynne oraz laktozę jednowodną.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert poprzez wypełnienie załącznika nr 1 do formularza rozeznania rynku na podany w formularzu adres mailowy zapytaniaofertowe@lekam.pl. Za datę dostarczenia oferty uznaje się datę jej wpływu na serwer pocztowy Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z o.o. 

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 12.07.2024 r., ofert na zakup i dostawę produktu leczniczego referencyjnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl. Za datę dostarczenia oferty uznaje się datę jej wpływu na serwer pocztowy Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z o.o.

Odpowiedź na pytania zadane do rozeznania rynkowego na planowane zamówienie dotyczące dostawy produktu leczniczego referencyjnego.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 02.07.2024 r., oferty na przeprowadzenie badania biorównoważności dla produktu leczniczego do podania drogą wziewną w postaci proszku do inhalacji w kapsułkach twardych zawierającego w składzie dwie substancje czynne: indakaterol maleinianu i bromek glikopyronnium.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl. Za datę dostarczenia oferty uznaje się datę jej wpływu na serwer pocztowy Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z o.o.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 01.07.2024 r., oferty na przeprowadzenie badania biorównoważności dla produktu leczniczego do podania drogą wziewną w postaci proszku do inhalacji w kapsułkach twardych zawierającego w składzie dwie substancje czynne: indakaterol maleinianu i bromek glikopyronnium.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.plZa datę dostarczenia oferty uznaje się datę jej wpływu na serwer pocztowy Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z o.o.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 03.07.2024 r., ofert na zakup i dostawę produktu leczniczego referencyjnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl. Za datę dostarczenia oferty uznaje się datę jej wpływu na serwer pocztowy Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z o.o.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania z Agencji Badań Medycznych, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 25.06.2024 r. ofert na przeprowadzenie walidacji metody badania techniką ramanowską określającej zawartość formy amorficznej oraz określenie/potwierdzenie formy krystalicznej substancji aktywnych, t.j. maleinianu indakaterolu oraz bromku glikopironiowego w inhalacyjnym produkcie leczniczym zawierającym obie te substancje czynne oraz laktozę jednowodną.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku. 

Prosimy o przesyłanie ofert poprzez wypełnienie załącznika nr 1 do formularza rozeznania rynku na podany w formularzu adres mailowy zapytaniaofertowe@lekam.pl. Prosimy, aby w tytule wiadomości wpisać: POChP walidacja metody Ramana. Za datę dostarczenia oferty uznaje się datę jej wpływu na serwer pocztowy Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z o.o.

Odpowiedź na pytanie zadane do rozeznania rynkowego dla walidacji metody badania techniką ramanowską określającej zawartość formy amorficznej oraz określenie/potwierdzenie formy krystalicznej substancji aktywnych, zamieszczamy poniżej w wersji po polsku oraz angielsku.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 17.06.2024 r., oferty na przeprowadzenie badania biorównoważności dla produktu leczniczego do podania drogą wziewną w postaci proszku do inhalacji w kapsułkach twardych zawierającego w składzie dwie substancje czynne: indakaterol maleinianu i bromu glikopyronnium.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.plZa datę dostarczenia oferty uznaje się datę jej wpływu na serwer pocztowy Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z o.o.

Odpowiedź na pytanie zadane do rozeznania rynkowego dla przeprowadzenia badania biorównoważności zamieszczamy poniżej w wersji po polsku oraz angielsku.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 15.05.2024 r., ofert na dostawę odczynników chemicznych.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 02.05.2024 r., ofert na wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia analizy ryzyka zanieczyszczeń nitrozoaminami w produkcie leczniczym zawierającym trzy substancje czynne. 
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert (wypełniony Załącznik nr 1) na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl. Prosimy, aby w tytule wiadomości wpisać: cukrzyca typu 2, nitrozoaminy. 

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego pytania do opublikowanego Formularza rozeznania rynkowego na wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia analizy ryzyka zanieczyszczeń nitrozoaminami w produkcie leczniczym, Zamawiający publikuje otrzymane pytania wraz z odpowiedziami.

Jednocześnie informuje o wydłużeniu terminu naboru ofert do 07.05.2024 r.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 02.05.2024 r., ofert na dostawę odczynników chemicznych.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 18.04.2024 r., ofert na dostawę filtrów laboratoryjnych.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

 

W związku z pytaniami od kontrahentów zamieszczamy odpowiedzi na pytania dotyczące rozeznania rynkowego na przeprowadzenie badań techniką XRPD mieszanek modelowych zawierających maleinian indakaterolu, bromek glikopironiowy oraz laktozę jednowodną w różnych proporcjach, następnie potwierdzenie stabilności formy krystalicznej obu substancji aktywnych w wytypowanych mieszankach w badaniach przyspieszonego starzenia oraz walidację metody analitycznej.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania z Agencji Badań Medycznych, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 15.03.2024 r., ofert na przeprowadzenie badań techniką XRPD mieszanek modelowych zawierających maleinian indakaterolu, bromek glikopironiowy oraz laktozę jednowodną w różnych proporcjach, następnie potwierdzenie stabilności formy krystalicznej obu substancji aktywnych w wytypowanych mieszankach w badaniach przyspieszonego starzenia oraz walidację metody analitycznej. Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert poprzez wypełnienie załącznika nr 1 do formularza rozeznania rynku na podany w formularzu adres mailowy zapytaniaofertowe@lekam.pl. Prosimy, aby w tytule wiadomości wpisać: POChP badanie XRPD-3.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 01.03.2024 r., ofert na zakup i dostawę wzorców niefarmakopealnych.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załącznikach, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 29.02.2024 r., ofert na zakup i dostawę rękawiczek, czyściwa oraz ręczników papierowych.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załącznikach, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego pytań do opublikowanego Formularza rozeznania rynku dotyczącego zakupu i dostawy rękawiczek, czyściwa oraz ręczników papierowych. Zamawiający publikuje otrzymane pytania wraz z odpowiedzią.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 15.02.2024 r., ofert na dostawę odczynników chemicznych ACETONITRYL/METANOL.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 15.02.2024 r., ofert na dostawę odczynników chemicznych.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 15.02.2024 r., ofert na dostawę kolumn do chromatografii cieczowej (HPLC, UHPLC) i chromatografii gazowej.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 14.02.2024 r., ofert na dostawę fiolek do chromatografii oraz filtrów laboratoryjnych.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 14.02.2024 r., ofert na dostawę wzorców farmakopealnych.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 20.02.2024 r., ofert na zakup i dostawę wzorców niefarmakopealnych.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załącznikach, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 08.02.2024 r., ofert na dostawę odczynników chemicznych \ ACETONITRYL HPLC.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 08.02.2024 r., ofert na dostawę odczynników chemicznych.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego pytań do opublikowanego Formularza rozeznania rynku dotyczącego dostawy odczynników chemicznych, Zamawiający publikuje otrzymane pytania wraz z odpowiedzią.

W związku z pytaniem Oferenta Zamawiający zdecydował się wydłużyć termin naboru ofert do 13.02.2024 r.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 08.02.2024 r., ofert na dostawę filtrów laboratoryjnych.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego pytań do opublikowanego Formularza rozeznania rynku dotyczącego dostawy filtrów laboratoryjnych, Zamawiający publikuje otrzymane pytania wraz z odpowiedzią.

W związku z pytaniem Oferenta Zamawiający zdecydował się wydłużyć termin naboru ofert do 12.02.2024 r.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 09.02.2024 r., ofert na wykonanie usług badawczych w zakresie badania polimorfizmu.  

Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

 

Prosimy o przesyłanie ofert (wypełniony Załącznik nr 1) na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl. Prosimy, aby w tytule wiadomości wpisać: cukrzyca typu 2, badanie polimorfizmu

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania z Agencji Badań Medycznych, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 01.02.2024 r., ofert na przeprowadzenie badań techniką obrazowania ramanowskiego określających zawartość składnika amorficznego obu substancji aktywnych, t.j. maleinianu indakaterolu oraz bromku glikopironiowego w produkcie leczniczym inhalacyjnym zawierającym obie te substancje w trakcie badań stabilności.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert poprzez wypełnienie załącznika nr 1 do formularza rozeznania rynku na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl. W tytule korespondencji prosimy o wpisanie "POChP badanie Ramana-2".

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 18.01.2024 r., ofert na wykonanie usług badawczych w zakresie czystości mikrobiologicznej w standardzie GMP.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl. W tytule korespondencji prosimy o wpisanie "Czystość mikrobiologiczna TRIOMEL XR"

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 18.01.2024 r., ofert na wykonanie usług badawczych w zakresie czystości mikrobiologicznej w standardzie GMP.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl. W tytule korespondencji prosimy o wpisanie "Czystość mikrobiologiczna COMBO IG"

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 13.12.2023 r., ofert na zakup i dostawę substancji czynnej.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załącznikach, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 05.12.2023 r., ofert na zakup i dostawę substancji pomocniczej.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załącznikach, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 05.12.2023 r., ofert na zakup i dostawę substancji pomocniczej.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załącznikach, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 05.12.2023 r., ofert na zakup i dostawę substancji pomocniczej.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załącznikach, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 30.11.2023 r., ofert na dostawę kolumny do chromatografii cieczowej (HPLC).
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 21.11.2023 r., ofert na zakup i dostawę substancji czynnej.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załącznikach, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 21.11.2023 r., ofert na zakup i dostawę substancji czynnej.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załącznikach, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania z Agencji Badań Medycznych, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 11.10.2023 r., ofert na przeprowadzenie badań techniką XRPD potwierdzających formę polimorficzną obu substancji aktywnych, t.j. maleinianu indakaterolu oraz bromku glikopironiowego w produkcie leczniczym inhalacyjnym zawierającym obie te substancje.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert poprzez wypełnienie załącznika nr 1 do formularza rozeznania rynku na podany w formularzu adres mailowy zapytaniaofertowe@lekam.pl. Prosimy, aby w tytule wiadomości wpisać: POChP badanie XRPD-2.

W odpowiedzi na prośbę oferenta udostępniono wersję edytowalną załącznika nr 1 - do pobrania.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 29.09.2023 r., ofert na przeprowadzenie przeprowadzenia badań techniką obrazowania ramanowskiego określających zawartość składnika amorficznego obu substancji aktywnych, t.j. maleinianu indakaterolu oraz bromku glikopironiowego w produkcie leczniczym inhalacyjnym zawierającym obie te substancje.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy zapytaniaofertowe@lekam.pl. Prosimy, aby w tytule wiadomości wpisać: POChP badanie Ramana.

 

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego pytań do opublikowanego formularza rozeznania rynku na wykonanie usług badawczych w zakresie przeprowadzenia badań mapowania ramanowskiego, Zamawiający publikuje otrzymane pytania wraz z odpowiedziami, oraz zmienioną wersję formularzu rozeznania rynku:

W wyniku zapytania Zamawiający zdecydował się przedłużyć terminy składania ofert do dnia 20.09.2023.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 15.09.2023 r., ofert na wykonanie usług badawczych w zakresie przeprowadzenia badań mapowania ramanowskiego tabletek.  
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl. Prosimy, aby w tytule wiadomości wpisać: cukrzyca typu 2, spektroskopia Ramana.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 10.09.2023 r., ofert na przeprowadzenie analizy ryzyka zanieczyszczeń nitrozoaminami w produkcie leczniczym zawierającym substancje czynne: bromek glikopironium i maleinian indakaterolu.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy (zapytaniaofertowe@lekam.pl). Prosimy, aby w tytule wiadomości wpisać: POChP nitrozoaminy.

 

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego pytania do opublikowanego formularza rozeznania rynku dotyczącego rozeznania rynku dotyczącego zakupu substancji czynnej Empagliflozyny Zamawiający publikuje otrzymane pytanie wraz z odpowiedzią.

W wyniku zapytania Zamawiający zdecydował się przedłużyć terminy składania ofert do dnia 02.08.2023.

As a result of the bidder's inquiry, the Ordering Party decided to extend the deadline for submitting offers to August 2, 2023.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 20.07.2023 r., ofert na zakup i dostawę substancji czynnej.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załącznikach, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 19.06.2023 r., ofert na wykonanie usług badawczych w zakresie badania amorficzności substancji czynnej Indacaterol maleate. Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl. Prosimy aby w tytule wiadomości wpisać: POChP badanie amorficzności (lub COPD amorphous content determination)

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 13.06.2023 r., ofert na wykonanie usług badawczych w zakresie badania oglądu mikroskopowego substancji w postaci proszku za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM).
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl. Prosimy aby w tytule wiadomości wpisać: POChP badanie SEM

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 06.06.2023 r., ofert na wykonanie usług badawczych w zakresie badania Palladu techniką ICP-OES.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl. Prosimy, aby w tytule wiadomości wpisać: POChP badanie Pd

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 02.06.2023 r., ofert na zakup i dostawę substancji czynnej.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załącznikach, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 02.06.2023 r., ofert na zakup i dostawę substancji czynnej.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załącznikach, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 22.05.2023 r., ofert na wykonanie usług badawczych w zakresie czystości mikrobiologicznej w standardzie GMP.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załącznikach, czyli w formularzu rozeznania rynku. 

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl. W tytule korespondencji prosimy o wpisanie „Czystość mikrobiologiczna 08.05.2023_ABM"

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 17.05.2023 r., ofert na dostawę wzorców do analiz.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załącznikach, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

 

W związku z realizacją projektów badawczych, realizowanych w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 17.05.2023 r., ofert na dostawę substancji pomocniczej – Argininy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Zakup tej substancji będzie realizowany poprzez, płatność ze środków własnych P. F. LEK-AM Sp. z o.o.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 31.03.2023 r., ofert na dostawę wzorców do analiz.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załącznikach, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 31.03.2023 r., ofert na dostawę wzorców do analiz.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załącznikach, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

 

W związku z realizacją projektów badawczych, realizowanych w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 29.03.2023 r., ofert na dostawę substancji pomocniczej – Hypromelozy (inne nazwy: Hydroksypropylometyloceluza / HPMC*)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Zakup tej substancji będzie realizowany poprzez, płatność ze środków własnych P. F. LEK-AM Sp. z o.o.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

 

W związku z realizacją projektów badawczych, realizowanych w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 24.03.2023 r., ofert na dostawę szkła miarowego klasy A.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załącznikach, czyli w formularzach rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

W związku z otrzymanym przez Zamawiającego pytania do opublikowanego Formularza rozeznania rynku dotyczącego dostawy szkła laboratoryjnego miarowego klasy A Zamawiający publikuje otrzymane pytanie wraz z odpowiedzią.

 

W związku z realizacją projektów badawczych, realizowanych w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 24.03.2023 r., ofert na dostawę rękawic ochronnych, czyściwa i ręczników papierowych.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załącznikach, czyli w formularzach rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego pytań do opublikowanego Formularza rozeznania rynku dotyczącego dostawy rękawic ochronnych, czyściwa i ręczników papierowych Zamawiający publikuje otrzymane pytanie wraz z odpowiedzią.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 24.03.2023 r., ofert na wykonanie usług badawczych w zakresie badania polimorfizmu.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl. Prosimy aby w tytule wiadomości wpisać: POChP badanie XRPD

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 17.03.2023 r., ofert na dostawę kolumn chromatograficznych HPLC/UHPLC i GC.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 17.03.2023 r., ofert na dostawę, substancji pomocniczej: laktoza jednowodna.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Zakup tej substancji będzie realizowany poprzez, płatność ze środków własnych P. F. LEK-AM Sp. z o.o.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

 

W związku z realizacją projektu badawczego realizowanego w ramach dofinansowania ABM uprzejmie prosimy o przygotowanie i złożenie ofert na zakup i dostawę laboratoryjnego sita do przesiewania ręcznego, zgodnego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia do dnia 16.03.2023 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku tj. w formularzu rozeznania rynku.

Zakup będzie realizowany odpłatnie od firmy P. F. LEK-AM Sp. z o.o o.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

 

W związku z realizacją projektu badawczego realizowanego w ramach dofinansowania ABM uprzejmie prosimy o przygotowanie i złożenie ofert na zakup i dostawę substancji pomocniczej – Hydroksypropylocelulozy (inna nazwa: HPC*), zgodnej ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia do dnia 15.03.2023 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku tj. w formularzu rozeznania rynku.

Zakup będzie realizowany odpłatnie od firmy P. F. LEK-AM Sp. z o.o.
Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego pytania do opublikowanego Formularza rozeznania rynku dotyczącego dostawy substancji pomocniczej – Hydroksypropylocelulozy (inna nazwa: HPC*) Zamawiający publikuje otrzymane pytanie wraz z odpowiedzią.

W związku z pytaniem Oferenta Zamawiający zdecydował się wydłużyć termin naboru ofert do 17.03.2023r.

 

W związku z realizacją projektu badawczego realizowanego w ramach dofinansowania ABM uprzejmie prosimy o przygotowanie i złożenie ofert na zakup i dostawę substancji pomocniczych – mieszanin do powlekania, zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia do dnia 15.03.2023 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku tj. w formularzu rozeznania rynku.

Zakup będzie realizowany odpłatnie od firmy P. F. LEK-AM Sp. z o.o.
Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego pytania do opublikowanego Formularza rozeznania rynku dotyczącego mieszaniny do powlekania  Zamawiający publikuje otrzymane pytanie wraz z odpowiedzią.

W związku z pytaniem Oferenta Zamawiający zdecydował się wydłużyć termin naboru ofert do 17.03.2023r.

 

W związku z realizacją projektu badawczego realizowanego w ramach dofinansowania ABM uprzejmie prosimy o przygotowanie i złożenie ofert na zakup i dostawę substancji pomocniczej – Stearynianu magnezu, zgodnego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia do dnia 15.03.2023 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku tj. w formularzu rozeznania rynku.

Zakup będzie realizowany odpłatnie od firmy P. F. LEK-AM Sp. z o.o.
Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego pytania do opublikowanego Formularza rozeznania rynku dotyczącego dostawy substancji pomocniczej – Stearynianu magnezu Zamawiający publikuje otrzymane pytanie wraz z odpowiedzią.

W związku z pytaniem Oferenta Zamawiający zdecydował się wydłużyć termin naboru ofert do 17.03.2023r.

 

W związku z realizacją projektu badawczego realizowanego w ramach dofinansowania ABM uprzejmie prosimy o przygotowanie i złożenie ofert na zakup i dostawę substancji pomocniczej – Karmelozy sodowej, zgodnej ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia do dnia 15.03.2023 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku tj. w formularzu rozeznania rynku.

Zakup będzie realizowany odpłatnie od firmy P. F. LEK-AM Sp. z o.o.
Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego pytania do opublikowanego Formularza rozeznania rynku dotyczącego dostawy substancji pomocniczej - Karmelozy sodowej (inna nazwa: Karboksymetyloceluloza sodowa*) Zamawiający publikuje otrzymane pytanie wraz z odpowiedzią.

W związku z pytaniem Oferenta Zamawiający zdecydował się wydłużyć termin naboru ofert do 17.03.2023r.

 

W związku z realizacją projektów badawczych, realizowanych w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 15.03.2023 r., ofert na dostawę wzorców do analiz.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 14.03.2023 r., ofert na dostawę wzorców niefarmakopalnych do analiz.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego pytania do opublikowanego Formularza rozeznania rynku dotyczącego zakupu wzorców niefarmakopealnych Zamawiający publikuje otrzymane pytanie wraz z odpowiedzią. 

 

W związku z realizacją dwóch projektów badawczych realizowanych w ramach dofinansowania ABM uprzejmie prosimy o przygotowanie i złożenie ofert na zakup i dostawę materiału opakowaniowego: folia aluminiowa do formowania na zimno, zgodnego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia do dnia 13.03.2023 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku tj. w formularzu rozeznania rynku.

Zakup będzie realizowany odpłatnie od firmy P. F. LEK-AM Sp. z o.o.
Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego pytania do opublikowanego Formularza rozeznania rynku dotyczącego zakupu folii aluminiowej do formowania na zimno Zamawiający publikuje otrzymane pytanie wraz z odpowiedzią.

W związku z pytaniem Oferenta Zamawiający zdecydował się wydłużyć termin naboru ofert do 17.03.2023r.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 12.03.2023 r., ofert na dostawę kolumn chromatograficznych HPLC/UHPLC i GC.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 10.03.2023 r., ofert na wykonanie usług badawczych w zakresie badania polimorfizmu. 
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku. 

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

W związku z korektą w treści zawiadomienia o publikacji rozeznania rynku (doprecyzowanie zapisów oświadczenia), zamawiający poprawił treść zawiadomienia i jednocześnie informuje o wydłużeniu terminu napływania ofert do 11.03.2023 r

 

W związku z realizacją dwóch projektów badawczych realizowanych w ramach dofinansowania ABM uprzejmie prosimy o przygotowanie i złożenie ofert na zakup i dostawę materiału opakowaniowego: folii aluminiowej twardej bez nadruku, zgodnego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia do dnia 08.03.2023 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku tj. w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

Zakup będzie realizowany odpłatnie od firmy P. F. LEK-AM Sp. z o.o o.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 07.03.2023 r., ofert na dostawę filtrów i fiolek laboratoryjnych.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego pytania do opublikowanego Formularza rozeznania rynku dotyczącego zakupu filtrów i fiolek laboratoryjnych Zamawiający publikuje otrzymane pytanie wraz z odpowiedzią.

Jednocześnie informuje o wydłużeniu terminu naboru ofert do 09.03.2023 r.

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 06.03.2023 r., ofert na wykonanie usług badawczych w zakresie badań dostępności farmaceutycznej metodą ruchomego cylindra i metodą przepływową.

Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

 

W związku z realizacją dwóch projektów badawczych realizowanych w ramach dofinansowania ABM uprzejmie prosimy o przygotowanie i złożenie ofert na dostawę odczynników chemicznych do dnia 03.03.2023 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku tj. w formularzu rozeznania rynku.

Zakup tych odczynników chemicznych będzie realizowany odpłatnie od firmy P. F. LEK-AM Sp. z o.o o.

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego pytania do opublikowanego Formularza rozeznania rynku dotyczącego zakupu odczynników chemicznych Zamawiający publikuje otrzymane pytanie wraz z odpowiedzią.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

 

W związku z realizacją dwóch projektów badawczych, realizowanych w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 02.03.2023 r., ofert na zakup oraz instalację zmywarki laboratoryjnej.
Szczegółowy opis wymagań technicznych znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.
Zakup zmywarki będzie realizowany poprzez, płatność ze środków własnych P. F. LEK-AM Sp. z o.o.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

W związku z oczywistą omyłką pisarską w treści zawiadomienia o publikacji rozeznania rynku (nieprawidłowo uwzględniono kwalifikację), zamawiający poprawił treść zawiadomienia i jednocześnie informuje o wydłużeniu terminu napływania ofert do 03.03.2023 r.

 

W związku z realizacją dwóch projektów badawczych realizowanych w ramach dofinansowania ABM uprzejmie prosimy o przygotowanie i złożenie ofert na dostawę inhalatorów kapsułkowych do dnia 24 lutego 2023 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku tj. w formularzu badania rynku.
Zakup tych inhalatorów będzie realizowany odpłatnie od firmy P. F. LEK-AM Sp. z oo o.

Oferty prosimy przesyłać na podany w formularzu adres e-mail: zapytaniaofertowe@lekam.pl

 

W związku z realizacją dwóch projektów badawczych, realizowanych w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 24.02.2023 r., ofert na dostawę, kapsułek twardych, HPMC przeznaczonych do produktów inhalacyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.
Zakup tych kapsułek będzie realizowany poprzez, płatność ze środków własnych P. F. LEK-AM Sp. z o.o.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego pytania do opublikowanego Formularza rozeznania rynku dotyczącego zakupu kapsułek twardych HPMC Zamawiający publikuje otrzymane pytanie wraz z odpowiedzią. Jednocześnie informuje o wydłużeniu terminu naboru ofert do 28.02.2023 r.

 

W związku z realizacją dwóch projektów badawczych, realizowanych w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 24.02.2023 r., ofert na dostawę, substancji pomocniczej: laktoza jednowodna.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.
Zakup tej substancji będzie realizowany poprzez, płatność ze środków własnych P. F. LEK-AM Sp. z o.o.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

 

W związku z realizacją dwóch projektów badawczych realizowanych w ramach dofinansowania ABM uprzejmie prosimy o przygotowanie i złożenie ofert na dostawę substancji czynnej do dnia 20 lutego 2023 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku tj. w formularzu badania rynku.
Zakup tych substancji czynnych będzie realizowany odpłatnie od firmy P. F. LEK-AM Sp. z.o o.

Oferty prosimy przesyłać na podany w formularzu adres e-mail: zapytaniaofertowe@lekam.pl

 

W związku z realizacją dwóch projektów badawczych, realizowanych w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 20.02.2023 r., ofert na dostawę, substancji pomocniczej: laktoza jednowodna.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.
Zakup tej substancji będzie realizowany poprzez, płatność ze środków własnych P. F. LEK-AM Sp. z o.o.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

 

W związku z realizacją dwóch projektów badawczych realizowanych w ramach dofinansowania ABM uprzejmie prosimy o przygotowanie i złożenie ofert na dostawę odczynników chemicznych do dnia 17 lutego 2023 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku tj. w formularzu badania rynku.
Zakup tych odczynników chemicznych będzie realizowany odpłatnie od firmy P. F. LEK-AM Sp. z o.o o.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 15.02.2023 r., ofert na wykonanie usług badawczych w zakresie czystości mikrobiologicznej w standardzie GMP.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

 

W związku z realizacją dwóch projektów badawczych, realizowanych w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 06.02.2023 r., ofert na dostawę: Zestaw dysz (3 sztuki) do laboratoryjnej powlekarki tabletek.
Szczegółowy opis wymagań technicznych znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.
Zakup dysz będzie realizowany poprzez, płatność ze środków własnych P. F. LEK-AM Sp. z o.o.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

 

W związku z realizacją dwóch projektów badawczych, realizowanych w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 31.01.2023 r., ofert na zakup i dostawę produktów leczniczych referencyjnych.
Szczegółowy opis wymagań technicznych znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.
Zakup produktów leczniczych referencyjnych, będzie realizowany poprzez, płatność ze środków własnych P. F. LEK-AM Sp. z o.o.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

 

W związku z realizacją dwóch projektów badawczych, realizowanych w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 31.01.2023 r., ofert na zakup, dostawę i montaż Pompy perystaltycznej.
Szczegółowy opis wymagań technicznych znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.
Zakup pompy będzie realizowany poprzez, płatność ze środków własnych P. F. LEK-AM Sp. z o.o.

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl

 

W związku z realizacją dwóch projektów badawczych, realizowanych w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 13.01.2023 r., ofert na zakup, instalację i kwalifikację urządzeń wymienionych w załączonych formularzach.
Szczegółowy opis wymagań technicznych znajduje się w załącznikach, czyli w formularzach szacowania wartości zamówienia.
Prosimy o przygotowanie i przesłanie niezależnych ofert do każdego z wymaganych urządzeń.
Zakup będzie realizowany równolegle, płatność ze środków własnych P. F. LEK-AM Sp. z o.o..

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli zapytaniaofertowe@lekam.pl.

Nasza strona korzysta z plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej "Polityce Cookies".